WYDAWNICTWO ISBN

Wydawnictwo ISBN

Dział wydawnictwa naszej drukarni pomoże Ci właściwie przygotować książkę do druku, dobrać dla publikacji najbardziej właściwe parametry oraz nakład dostosować do ceny.

Z uwagi na bardzo wiele czynników tworzących cene takiej publikacji – wyceny sporządzamy tylko indywidalnie – przez zapytanie.

W naszym wydawnictwie można wydrukować książki z oprawą twardą – jest to oprawa szyta opatrzona twardą okładką z tektury 2,5 mm i kaszerowanym wydrukiem zazwyczaj wykończonym folią.  Od razu widać że taka publikacja jest prestiżowa. W środu takiej publikacji można stować papier kredowy z połyskiem dla wyostrzenia zdjęć w przypadku kiedy ma to tworzyć album, taką publikację ogląda się znacznie lepiej. Drugim rozwiązaniem jest stosowanie papieru offsetowego dla publikacji, w której jest duża ilośc tekstu gdzie połysk jest zbędny, a papier offsetowy takiego połysku nie ma. Taką publikację czyta się przyjemniej.

Drukujemy teżpublikacje w oprawie miękkiej – zasady są takie same jak powyżej,  z tym że druk, a raczej oprawa jest znacznie tańsza. Jeżelik komuś zależy na „złotym śrdoku”  kosztów i jakości – to jest dobre rozwiązanie.

Wydawnictwo też przwiduje nadanie nr ISBN dla publikacji w oprawie zeszytowej. Jest to najtańszy rodzaj oprawy i stosuje się ja do niskich nakładów lub dla czasopism w których głównym wyznacznikiem jest cena.

Rodzaj oprawy nie określa tego czy można nadać nr ISBN dla publikacji – ale jej treść.

Należy pamiętać o bardzo ważnym zagadnieniu określającym ściśle którym książkom można nadać numer ISBN, a co za tym idzie w bardziej atrakcyjnej cenie wprowadzić tą publikację na rynek. Ponoższy akapit wprowadza nas w kilka szczegułów dotyczących wydawnictw uprzywilejowanych możliwością stosowania preferencyjnej stawki podatku VAT

Wydawnictwem jest np. drukarnia ,która nadaje numer ISBN z przyznanej puli numerów od Biblioteki Narodowej. Wydawca wówczas jest zobowiązany do rozesłania po kraju kilkunastu obowiązkowych egzemplarzy bibliotecznych. Ma to na celu tworzenia bardziej atrakcyjnej ceny sprzedaży książek popularno naukowych.

Stawkę 5% VAT można zastosować do czasopism specjalistycznych. W myśl art. 2 pkt 27f ustawy, przez takie należy rozumieć drukowane wydawnictwa periodyczne oznaczone symbolem ISSN, objęte kodem PKWiU 58.14.1 i CN 4902, o tematyce zagadnień odnoszących się do działalności kulturalnej lub twórczej, edukacyjnej, naukowej lub popularnonaukowej, społecznej, zawodowej i metodycznej, regionalnej lub lokalnej, a także przeznaczone dla osób niewidomych i niedowidzących, publikowane nie częściej niż raz w tygodniu.

Posiadamy w swojej ofercie też usługę związaną z korektą edytorską.

Każdy druk można uszlachetnić lakierowaniem, foliowaniem, złoceniem, tłoczeniem, nacinaniem, klejeniem (wyceny indywidualne)

Wykonanie strony AAOO.pl - strony internetowe - https://www.aaoo.pl